Ademwerk-opleidingen


Lichaamsgerichte therapie

 Lichaamsgerichte (psycho-) therapie,  is zeer actueel in onze huidige cultuur, die gekenmerkt wordt door vervreemding van het lichaam 
Het feit dat lichaamsgerichte therapie steeds meer in de belangstelling komt te staan is wat mij betreft het gevolg van het feit dat er bij een steeds grotere groep mensen een behoefte ontstaat aan benaderingen, die de vervreemding van lichamelijke  processen  zouden kunnen opheffen.

De rol van het lichaam  in therapeutische processen  is de laatste tijd ook drastisch veranderd We worden ons er steeds meer van  bewust dat  de geest zich uitdrukt in het lichaam en dat emoties en gevoelens lichamelijke reacties zijn. Bij Reichiaans Ademwerk staat het lichaamsgericht werken dan ook centraal. Het is intensief ademwerk en subtiel lichaamswerk met de karakterstructuren als verbindende factor.


Door de opleiding die ik aanbiedt hoop ik een bijdrage te kunnen leveren tot een meer gefundeerde beeldvorming ten aanzien van deze methode bij iedereen die niet geschoold is in lichaamsgerichte therapie. Ik ben van mening dat iedereen die op mentaal gebied met mensen werkt op z'n minst enige kennis en eigen ervaring met lichaamswerk nodig heeft. Met deze opleiding hoop ik een steentje bij te dragen  aan meer bekendheid en erkenning van het Reichiaanse werk. 


 
 

Reichiaans Ademwerk