Opleiding Reichiaanse lichaamsgerichte therapie

MISVATTINGEN

Reich de geestelijke vader van de lichaamsgerichte therapie heeft op heldere wijze  ‘de collectieve neurose’ beschreven, die voortkwam uit het feit dat de gemiddelde mens het contact met zijn lichaam en zijn natuurlijke impulsen is kwijtgeraakt. Maar in de loop van de jaren zijn Reich’s ideeen en allerlei ‘vertalingen’ daarvan meer en meer gemeengoed geworden. In de ‘groeiende markt’ werd Reich ontdekt door allerlei therapeutische of pseudo-therapeutische stromingen die zijn methoden gebruikten of misbruikten. 


We zijn hierdoor langzamerhand overspoeld geraakt door een groot aanbod van lichaamsgerichte activiteiten die op de een of andere manier van Reich afstammen. Uiteraard is de herwaardering voor het lichamelijke ook al stevig in de greep van de commercie gekomen.
Hetgeen onder andere kan worden afgeleid  uit de manier waarop door sommigen gouden bergen worden voorgespiegeld
 


De verspreiding van Reich’s opvattingen en methoden gaan vaak gepaard met een gebrek aan kennis van Reich’s ideeen in zijn oorspronkelijke vorm. Misleiding en een te sterk vereenvoudigde voorstelling van zaken, die bij de vele toepassingen van zijn werk zijn binnengeslopen worden hierdoor meer en meer versterkt. 


Met deze opleiding wil ik ook een bijdrage leveren om de authenticiteit van het werk van Reich meer aan bod te laten komen, tegenover de simpele slogans en dogma’s, die men al te vaak aantreft. Maar tevens 
 een meer gefundeerde beeldvorming geven ten aanzien van het werk van Reich,  bij vakgenoten die niet geschoold zijn in lichaamsgerichte therapie. Ik ben van mening dat psychotherapeuten op zijn minst enige kennis en ervaring moeten hebben met lichaamswerk.  Dit kan tevens bijdragen aan meer bekendheid en erkenning van het Reichiaanse werk binnen de psychotherapie.


                                                                                            CONTACT                                                                                                                                                            

   Reichiaanse lichaamsgerichte therapie

St. Bonifaciusstraat 22

2264 AM Leidschendam

Contactformulier