Ademwerk-opleidingen


 WAT IS REICHIAANS ADEMWERK?


Het was Wilhelm Reich die meer dan zeventig jaar geleden het lichaam ontdekte als informatiebron en ingang voor psychotherapie. Reich was een leerling van Freud. Hij bewonderde het gedachtengoed van zijn meester, maar miste het lichamelijke aspect in zijn werk. Freud ging ervan uit dat je met praten over je problemen heen kunt komen. Reich zag dat je jaren kunt praten en daarmee niets oplost. Daarom ging hij zich meer richten op de verdringing van emoties en gevoelens en de stoornissen die hierdoor ontstaan. Zo ontdekte hij dat verdrongen emotionele gebeurtenissen in het lichaam liggen opgeslagen.

Reich slaagde er in de samenhang te zien tussen bepaalde chronisch gespannen spiergroepen en bepaalde onderdrukte gevoelens, hij noemde het lichamelijk resultaat van deze verdringing 'spierpantsers’. Hij zag dat chronische spierspanningen in het lichaam ons als het ware met een pantser beschermen tegen emotionele gebeurtenissen zoals angst, pijn en verdriet.

Die chronische spierspanningen vormen blokkades in de stroming van onze
levensenergie. Door die blokkades wordt de vrije en natuurlijke adembeweging geblokkeerd. Zo ontstaat een adempatroon alsof er constant stress is. Reich ontwikkelde ook een karaktertheorie gebaseerd op eerder werk van Freud waarbij niet alleen de mind maar ook het lichaam werd betrokken. Hij nam waar dat bepaalde karakterstructuren zich ook lichamelijk uitdrukte zoals in de bouw van iemands lichaam, maar ook in de motoriek en expressie.

INHOUD VAN DE OPLEIDING


Het werken met de verschillende basiselementen van het Reichiaanse werk:

 BASISELEMENT 1  REICHIAANS ADEMWERK
 Alle aspecten van deze vorm van ademwerk komen aanbod,
De meeste vormen van ademwerk missen een voldoende uitgewerkte fysiek-energetische theorie om de complexiteit van de op bevrijding van gestagneerde energie en de ontgrendeling van het lichaam als gevangenis te begrijpen
 
 BASISELEMENT 2  REICHIAANS LICHAAMSWERK
 Dit lichaamswerk speel een belangrijke rol in de opleiding. Het is niet alleen belangrijk voor de client, maar ook voor de therapeut-in-opleiding. Het lichaam is namelijk het resonantieveld dat je in staat stelt waar te nemen wat er gebeurt.

 
 BASISELEMENT 3  DE DRIETRAPSRAKET
 Het werkgebied van Reichiaanse werk bestaat uit drie stadia, namelijk het doorgaande ademen- in beweging komen -en expressie geven. Dit betekent in de praktijk, dmv intensief ademen weer in contact komen met gevoelens en daar expressie aan te geven door middel van het lichaam te bewegen en er stem aan te geven.
 

 BASISELEMENT 4  SPIERPANTSERS
 Onder spierpantsers verstaan we spieren die chronisch gespannen zijn. Zij vormen een belemmering voor energiedoorstroming. In de opleiding leer je pantsers te observeren; waar houdt de client zichzelf vast, waar is hij niet aanwezig, waar probeert hij contact te vermijden.

 
  BASISELEMENT 5  DE SEGMENTEN
Dit zijn de verschillen gebieden in het lichaam waar de chronische spierpantsers zich hebben vastgezet. Je leert met behulp van reichiaans lichaamswerk en het gebruik van speciale muziek de verschillende segmenten te openen.

BASISELEMENT 6  DE KARAKTERSTRUCTUREN
In de opleiding wordt de theorie en de praktijk van de karakterstructuren uitvoerig behandeld. Het is de verbindende factor in het Reichiaanse werk. Een karakterstructuur is een overlevingsstrategie. Deze strategie ontstaat in de kindertijd. Zij bestaat voornamelijk uit pogingen om met de buitenwereld in contact te treden en tegelijkertijd de mogelijkheid open te houden om er aan te ontsnappen.

Verder zal ook veel aandacht gegeven worden aan de volgende therapeutische technieken:

OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT
Het herkennen van overdracht en tegenoverdracht gevoelens. Als therapeut en cliënt samen aan het werk gaan, ontwikkelen beiden gevoelens naar elkaar toe. De gevoelens van cliënt naar therapeut noemen we overdrachtsgevoelens. De cliënt ervaart de therapeut zoals hij belangrijke personen uit zijn verleden ervoer in vergelijkbare (spanningsvolle) situaties. De gevoelens van therapeut naar de cliënt noemen we tegenoverdracht. Overdracht en tegenoverdracht geschiedt bijna altijd vanuit de client en de therapeut zijn dominante karakterstructuur.

BASISAANNAMES
Het werken met basisaannames. Aannames zoals 'ík ben niet goed genoeg' of 'echte mannen huilen niet',enzovoort . Basis aannames zijn veronderstellingen. Zij gaan nooit over de werkelijkheid, maar meer over wat wij als werkelijkheid beschouwen. Maar als we er echt in geloven blijken zij vaak werkelijkheid te worden.

 EVOCATIEVE MUZIEK.
Het gebruik maken van evocatieve muziek. Dit is muziek die de psyche in beweging kan brengen.
 
SUPERVISIE
Het onder supervisie begeleiden van Reichiaanse sessies met eigen clienten 


  

Contactformulier