Ademwerkopleidingen

Reichiaanse werkwijze


1. Reichiaans Ademwerk richt zich op het lichaam en de fysieke sensaties als ingangspunt voor het verkennen en bevrijden van onderdrukte emoties. De therapeut werkt  met adem, beweging en stem en andere methoden om het bewustzijn van het lichaam te vergroten.

2. Een belangrijk doel van Reichiaans Ademwerk is het loslaten van opgeslagen spanning in het lichaam. Dit kan worden bereikt door middel van specifieke technieken, zoals lichaamswerk, waarbij de cliënt wordt aangemoedigd om te schudden, trillen of te bewegen om de vastgehouden energie los te laten.

3. De therapeut helpt de cliënt om zich bewust te worden van onderdrukte emoties en deze veilig te uiten. Dit kan betrekking hebben op het herkennen, benoemen en verkennen van gevoelens die mogelijk zijn weggestopt als gevolg van traumatische ervaringen of sociale conditionering.

4. Reichiaans Ademwerk maakt gebruik van het concept van karakterstructuren om persoonlijkheidspatronen en gedrag te begrijpen. Deze structuren ontstaan als beschermingsmechanismen tegen emotionele pijn en kunnen worden verkend om inzicht te krijgen in de onderliggende dynamieken.

5. Naarmate de therapie vordert, is het doel van Reichiaans Ademwerk om een diepere integratie van lichaam, emoties en geest te bevorderen. Door het vrijgeven van opgeslagen spanning en onderdrukte emoties, streeft de therapie naar groei, emotionele bevrijding en het herstellen van een natuurlijke stroom van levensenergie. 
 

6. De Opleiding Reichiaans Ademwerk bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Ook worden buiten de opleidingsdagen, door de studenten onderling sessies uitgewisseld. Deze uitwisseling zal gedurende de studietijd ongeveer eenmaal per maand plaats te vinden. In de opleiding leert men de uitgangspunten en methodieken van Reichiaans Ademwerk en ondersteunende technieken met de vereiste zorgvuldigheid toe te passen in individuele sessies en groepswerk. Formeel gezien dus een opleiding tot een fulltime of parttime beroep. Maar daarnaast ook een mogelijkheid tot zelfontwikkeling. De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter. Je kunt gedurende deze opleiding dus niet ‘consumerend’ leren. Ook je eigen proces komt automatisch aanbod. Het is noodzakelijk om het proces uit eigen ervaring te kennen, wil je steun, warmte en veiligheid kunnen bieden die nodig is om sessies van anderen te begeleiden.