Ademwerk-opleidingen


Werkwijze

De Opleiding Reichiaans Ademwerk bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Ook worden buiten de opleidingsdagen, door de studenten onderling sessies uitgewisseld. Deze uitwisseling zal gedurende de studietijd ongeveer eenmaal per maand plaats te vinden. In de opleiding leert men de uitgangspunten en methodieken van Reichiaans Ademwerk en ondersteunende technieken met de vereiste zorgvuldigheid toe te passen in individuele sessies en groepswerk. Formeel gezien dus een opleiding tot een fulltime of parttime beroep. Maar daarnaast ook een mogelijkheid tot zelfontwikkeling. De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter. Je kunt gedurende deze opleiding dus niet 'consumerend' leren. Ook je eigen proces komt automatisch aanbod. Het is noodzakelijk om het proces uit eigen ervaring te kennen, wil je steun, warmte en veiligheid kunnen bieden die nodig is om sessies van anderen te begeleiden.


 Certificaat

Na een bevredigende afronding van de opleiding zal aan de student een certificaat uitgereikt worden. Voor het behalen van dit certificaat dient hij of zij echter minstens één sessie met een eigen client onder supervisie te hebben gegeven. Met dit certificaat heeft de student de mogelijkheid om een eigen praktijk te beginnen. Maar men kan het Reichiaanse werk natuurlijk ook toepassen en verweven in eigen werk of gewoon in het dagelijkse leven integreren. Na het behalen van het certificaat kun je ook supervisie krijgen of verschillende bijscholingsdagen volgen.